FAQs

Frequently Asked Questions


Nie je to nič zložitého, ale najlepšie sa to pochopí na tomto videu. Odporúčame takéto upravy robiť minimálne na tablete najlepšie na normálnom monitore počítača. Display mobilných telefónov je veľmi malý.