Blog

Zmena farby kalendária

Zmeniť červenú farbu kalendária na inú, nie je žiadna veda. Ponúkame 5 farebných variácií. Stačí kliknúť hore nad kalendárom a vybrať jednu z farebných možností. Automaticky sa zmení farba na všetkých mesiacoch. V niektorých kalendároch sa zmení aj farba mesiaca.