• Logo, logotyp, design manuál
  • Bilboardy, reklamné pútače
  • Časopisy, prospekty
  • Knihy, knižné obálky
  • Digitalizovanie starých fotografií
  • Retuš a koláže obrázkov
  • Layout, sadzba
  • Zalomenie, vektorizácia
  • Farebná úprava fotografií